Wie zijn wij

Stijn Wagenaar voerde jarenlang als zelfstandige voor het UWV re-integratie-opdrachten uit met haar Bureau Wagenaar en is sinds 2014 betrokken bij projecten t.b.v. educatie en ontwikkeling in het Sociaal Domein.

Hadé Overdulve werkt sinds halverwege de jaren ’90 vorige eeuw als consulent arbeid en scholing / rehabilitatiespecialist. Haar speerpunt participatie binnen de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Daarnaast heeft zij een praktijk voor training, coaching en geestelijke begeleiding.