Visie en Missie

De Zutphense Werkwinkel gelooft in verbinding, in samenwerken en in ‘iedereen doet mee’.

Gevoelens van eenzaamheid en isolement komen vaak voort uit gebrek aan maatschappelijke zingeving. Er staan mensen staan aan de zijlijn van de samenleving. Oorzaken kunnen zijn psychische, sociale, fysieke en leeftijdsredenen. Wij zijn er van overtuigd dat arbeid essentieel is. Essentieel voor besef van betekenis en toegevoegde waarde in het leven.

Hoe mooi zou het zijn als iedereen meedoet?

Hoe mooi zou het zijn als iedereen elkaar daar kans voor biedt?

De Zutphense werkwinkel is een flexpool van, voor en met kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt èn met talent wat zij graag inzetten. Zij stellen zich beschikbaar voor opdrachtgevers en zijn actief in de organisatie van De Zutphense Werkwinkel.

Mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt? Laten we wel wezen: ook met papieren, deskundigheid en ervaring op specifieke gebieden. En: beschikbaar! Beschikbaar voor af te ronden en tijdelijke klussen en opdrachten.

Het is onze missie om een knooppunt te zijn tussen opdrachtgevers en kandidaten. Want: onbenutte kwaliteiten moeten in het licht!

De Zutphense Werkwinkel werkt voor iedereen